Niektoré z hlavných produktov výrobného programu:

Stavebný priemysel:
   - lapače tukov
   - odlučovače ropných látok
   - vodomerné šachty
   - revízne šachty
   - šachty pre umiestnenie čerpadiel alebo iného príslušenstva
   - spojovacie telekomunikačné šachty
   - nádrže rôznych objemov a tvarov
   - plastové studňové skruže
   - plastové studňové šachty
   - prečerpávacie šachty
   - vsakovacie šachty
   - šachtové dná
   - uličné vpuste
   - plastové striešky
   - plastové záchytné a dezinfekčné vaničky rôznych objemov
   - bazény rôznych rozmerov, tvarov a objemov
   - odvodňovacie žľaby
   - chráničky káblov alebo potrubí

Cestné hospodárstvo:
   - záchytné koše
   - nálievky do záchytných košov
   - ochranné kryty dopravných značiek

Potravinárstvo a poľnohospodárstvo:
   - pracovné stoly
   - dosky pre mäsospracujúci priemysel
   - hygienické obklady stien
   - oplachovacie a záchytné vane
   - hygienické rohože
   - plastové vozíky
   - protišmykové schody do mokrého prostredia
   - sudy na uskladnenie
   - police a nábytok do mokrého prostredia
   - geletky a formy pre výrobu syrov
   - kŕmne žľaby a válovce pre zvieratá
   - zrecie palety syrov, kompletné sady na odvodňovanie a tvarovanie syrov
   - vetracie klapky 
   - plastové rošty

Automobilový priemysel:
   - záchytné vane
   - nálievné lieviky
   - nádržky rôznych objemov a tvarov na pohonné hmoty a oleje
   - zváranie poškodených plastových komponentov
   - plastové blatníky
   - ochranné kryty na prívesné vozíky, prívesy a iné 
   - oplastovanie montážnych jám

Ostatné výrobky:
   - poklopy rôznych priemerov a tvarov
   - nadstavby
   - rámy na úpravu terénu
   - ploty 
   - šmýkačky
   - lavičky
   - reklamné výrobky z plexiskla, stojany na fotografie, nápojové listky...
   - reklamné pútače v tvare podľa objednávky (šašo, indián..)
   - dojazdové bazény k tobogánom
   - pieskoviská rôznych tvarov a objemov so zakrytovaním
   - lekárničky
   - pokladničky s priehľadným krytom, s prepážkami alebo bez
   - plastové vedrá
   - mydelničky
   - plastové bubny na káble alebo na skladovanie drôtov
   - klimatizačné potrubia
   - záhradné úložné boxy

a veľa iných produktov podľa požiadaviek zákazníkov...


IL-PLAST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, s.r.o.     +421 44 552 13 55, 0905 572 269, 0904 194 136,     [email protected]