Lapače tukov


Zariadenie slúži na zachytenie a odstránenie podstatnej časti tukov a rastlinných olejov z vôd odtekajúcich z kuchýň, hotelov, reštaurácií ako aj výrobní, kde sa do vody dostávajú tuky prípadne rastlinné oleje. Ďalej zabezpečuje ochranu kanalizácií pred zanášaním tukmi a ochranu ČOV pred znižovaním jej účinnosti. Lapač tukov je vyrobený z PP dosiek, pričom technologické prepážky rozdeľujú nádrž na priestor nátokovej časti lapača, priestor sedimentácie tuhých nečistôt, priestor flotácie tukov a odtokovú časť lapača tukov. Súčasťou dodávky lapača tukov je aj plastový kryt.
Technologické parametre
priemer lapača tukov min. 850 – max. 2200 mm
výška lapača tukov min. 900 – max. 2200 mm
priemer potrubia min. DN 100 – max. 300
výška nadstavby 100 mm
priemer nadstavby 600 mm


IL-PLAST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, s.r.o.     +421 44 552 13 55, 0905 572 269, 0904 194 136,     [email protected]