Vodomerné šachty


Plastová vodomerná šachta slúži ako funkčná náhrada za betónovú vodomernú šachtu na uloženie vodomeru. Je vyrobená skružením PP dosiek. Vybavenie PP šachty – schody, vstupné a výstupné potrubie (dimenziu upresňuje objednávateľ), stojan na upevnenie vodomernej zostavy, poklop (oceľový, prípadne plastový).
Technologické parametre
priemer vodomernej šachty min. 1200 mm
výška vodomernej šachty min. 1500 – max. (neobmedzené)
priemer potrubia min. DN 20 – max. (neobmedzené)
hmotnosť min. 65 kg
výška nadstavby 250 mm
priemer nadstavby 600 mm


IL-PLAST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, s.r.o.     +421 44 552 13 55, 0905 572 269, 0904 194 136,     [email protected]