Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám predstaviť firmu IL-PLAST Liptovský Mikuláš, s.r.o., ktorá sa od svojho vzniku v roku 2001 stala stabilnou spoločnosťou na trhu so svojim výrobným programom, ktorým je výroba, dodávka a montáž produktov z plastov a s tým súvisiacich služieb v oblasti hydroekológie, stavebného priemyslu, cestného hospodárstva, poľnohospodárstva, potravinárstva a automobilového priemyslu. Svojim zákazníkom ďalej ponúka aj výrobu produktov na zákazku podľa osobitných požiadaviek. Produkty sú vyrábané z vysokokvalitných plastových materiálov, certifikovaných, vhodných na použitie pre styk s potravinami a pitnou vodou a využiteľných vo všetkých oblastiach priemyslu. Svojim zákazníkom ponúkame aj možnosť odskúšania výrobkov, ktoré sú nové alebo sa vyvíjajú a to formou funkčnej vzorky, na základe ktorej je možné následne nájsť chyby, prípadne navrhnúť vylepšenia daného produktu.
Momentálne firma zamestnáva technických a výrobných pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s opracovávaním plastových materiálov, majú potrebnú kvalifikáciu na prácu s plastovými materiálmi. Vybavenosť výrobných priestorov je na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám kvalitnej výroby. Práce súvisiace s činnosťou spoločnosti sú vykonávané na certifikovaných strojoch, prístrojoch a zariadeniach.
Hlavným cieľom našej spoločnosti je spokojnosť zákazníka. Snažíme sa preto v čo najväčšej možnej miere prispôsobiť sa požiadavkam zákazníka a tým dosiahnuť náš cieľ.


IL-PLAST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, s.r.o.     +421 44 552 13 55, 0905 572 269, 0904 194 136,     [email protected]